תל חצור.

  • מחבר:

תל חצור הוא התל הגדול ביותר במרחב שלנו ואחד הגדולים של העולם העתיק. התל מיושב וברציפות בתקופת הברונזה המאוחרת ועד למאה ה- 2 לפנה"ס.

בברונזה המאוחרת חצור היא עיר מדינה ענקית,במונחים של הזמן ההוא,והיא מבוצרת מכל עבריה והתגוררו בה כ- 20,000 בני אדם. חצור יושבת על צומת דרכים חשוב שמחבר בין דרך ההר לדרך הים לכל מי שרוצה להצפין לסוריה ומסופוטמיה וגם בכיוון ההפוך. חצור מקיימת יחסים דיפלומטים על התרבויות שבבמרחב שלנו קרי עם מצרים,מסופוטמיה ועם החיתים שבטורקיה של היום,כמו גם עם תרבויות הים של כרתים ויוון ויש הגורסים שזה סוד הישרדותה.

שיאה של חצור הוא,כאמור,בתקופת הברונזה המאוחרת והשרידים בעיר מצביעים על עיר מדינה שכללה ארמונות מלוכה,מזבח ובתי תפילה שמפוזרים במרחב העיר. חומות העיר,עצומות בגודלן והן מקיפות את כל הישוב.

בשלהי הברונזה התיכונה מוכנעת חצור על ידי כובש ששולח אש ברחבי העיר. תושביה עוזבים אותה ותושבים אחרים באים תחתם,כאשר אדוני חצור החדש מחדש את העיר השרופה,והחרבה,כולל החומות סביבה. את הכיבוש הזה של חצור מקשר המחקר הארכאולוגי לכבוש הארץ על ידי בני ישראל.

הממצא מתקופת הברזל,תקופת מלכי ישראל, כולל מבנים וממצאים המצביעים בודאות על היות העיר חצור עיר ישראלית.

כאמור,חצור יושבה ברציפות מתקופת הברונזה המאוחרת ועד למאה ה- 2 לפנה"ס. פה המקום לציין שחצור בנוייה משני חלקים,החלק נמוך שמשתרע ממרגלות התל וצפונה,והתל עצמו שהוא גיבעה רמה טבעית בדרום האתר. בתקות הברונזה המאוחרת היה רצף ישובי,תחום בחומה,בין שני חלקי העיר. לאחר חורבן העיר בסוף התקופה הזו,נקטע הרצף הזה ורק הגבעה הרמה מיושבת עד לחורבן ועזיבת העיר במאה ה- 2 לפניה"ס.

הממצא הארכיאולוגי בחפירות חצור מצביע על שני ארועי חורבן של העיר,הראשון בשלהי הברונזה המאוחרת וחורבן נוסף,הפעם בשריפה,שמתוארך למאה ה- 13 לפנה"ס. בחפירות שניהל פרופ’ ידין,ז"ל,בחצור נמצאה עיר מבוצרת,וקטנה,המתוארכת לימי שלמה המלך ולצידה עיר מבוצרת שתפסה את כל גבעת העיר מימי אחאב. ידין סבר שהממצא הזה מאשש את הכתוב בתנ"ך בדבר כיבושה של חצור מידיו של יבין מלך העיר תיזה שמאוד התחבבה על מדינת ישראל הצעירה, וידין אף זכה לביקור של ראש הממשלה,דאז,דוד בן גוריון.

ברם,בין ההרס,בשריפה,של חצור במאה ה – 13 לפנה"ס ועד לחומות העיר של שלמה המלך יש פער של כמה מאות,כמה מאות שהעיר היתה,ככל הידוע,עזובה.האם חצור,כמסופר,נכבשה על ידי בני ישראל או שרק הוכללה בשטח ממלכת ישראל הצפונית ויושבה מחדש בימי שלמה וממשיכו אחאב? בעין הביקורת המדעית ולאור ממצאי החפירה באתר סבירה האפשרות האחרונה קרי: חצור נכללה בשטח הטרטוריאלי של בני ישראל וכאשר התפנו מכיבושים והגנה על הארץ,בימי שלמה כאמור,הוקמה בה עיר מבצר כיאה לעיר כה חשובה שיושבת בצומת דרכים שמי שאדון שלו הוא אדון המסחר ווהשפעה הפוליטית במרחב כולו,ממצרים בדרום ועד לבבל אשור וחיתים מצפון.

בשישי האחרון ביקרנו בתל חצור,והתמונות:הן כאן לפניכם:

לגלרית התמונות.

מנחם.