המכתש הקטן – מכתש חצירה.

  • מחבר:

כדי שייווצר מכתש,נדרשות לפעול,בזו אחר זו,כמה תופעות טבע הכוללות,ים עתיק שנסוג,קימוט ובעקבותיו היווצרות הרים,ואחר כך שוב,הצפה של ים ומשנסוג פעילות של זרימת נחלי מים בשכבות התחתונות של המשקע הסלעי וחתירתם,עד להפלת השכבות העליונות,הקשות יותר – וכך:נוצר מכתש. תופעות ייחודיות אלה אירעו בארץ ישראל,בנגב ובסיני ובסך הכל יש בעולם 7 מכתשי חתירה חמישה מהם בנגב ושניים מהם בסיני.

עד לפני כ-145 מליון שנה היה הנגב מוצף בים.

לפני כ-145 מליון שנה החל הים לסגת והוא משאיר סלעי משקע מאובן ובית,אבני משקע רכים.

לפני 100 מליון שנה ועד ללפני כ-30 מליון שנה שוב הוצף,אזור הנגב,בים והים השקיע מסלע קשה הכולל,גיר,קירטון ודולומיט.

לפני -30 מליון שנה נסוג הים בהשאירו נחלים שזרמו בין המסלע הרך למסלע הנוקשה. נחלי המים המסו את המסלע הרך וההרים,בעלי המסלע הקשה,קרסו אל תוכם – כך נוצרו שבעת מכתשי הסחיפה בנגב ובמדבר סיני.

עד 1942 המכתש הקטן,ובשמו הגאוגרפי מכתש חצירה על שם נחל חצירה שיצר את המכתש וזורם באמצעו,לא היה ידוע ולא צוין במפות ארץ ישראל. ב- 1942 קבוצת מטילים של "מחנות העולים" יצאה לטיול באזור נחל חצירה,כשהיא מלווה במורה דרך בדואי. הקבוצה גילתה את המכתש שגם מורה הדרך הבדואי לא ידע על קיומו. המכתש כונה,בתחילה,על ידם כ"הבור" ובעקבות גלויים נחקר על ידי גאוגרפים וגם – התווסף למפות ארץ ישראל.

ב – 1958 החברה הלאומית לחיפושי נפט ביצעה כמה סקרים,לאיתור נפט,באזור נחל חצירה. נפט לא נמצא אך לצרכיי החיפוש,ולטובת גישה למכתש הקטן,סללה החברה כביש שחיבר את כביש באר-שבע סדום,למכתש הקטן.

ביולי 2019 הכריזה המדינה על המכתש הקטן כשמורת טבע מוגנת וחופשית לשימוש הציבור.

ובקשה לי אליכם: כביש הגישה למכתש הקטן איננו נתוחזק ומצבו רעועה ביותר. חלקים ממנו חסרים,וחלקים ממנן נסחפו במי השיטפונות. ירידה מהכביש מחייבת משנה זהירות אלא אם רצונכם לחתוך,עם שפת הכביש,את גלגלי הרכב שלכם. וזכרו: זכות קדימה,על פי חוק,נותנים ונותנים לרכב שנמצא בעלייה,וכן זה נכון לבעלי הג’יפים המגודלים שחושבים שבמחיר הרכב קנו את הדרך וחוקי התנועה,בכביש הרעועה הזה,הם המלצה בלבד – היא לא!!!

ובמכתש,קחו אתכם את האשפה שלכם,היא מזיקה לחי ולצומח ואין מי שיעבור אחרינו וינקה – תודה.

בשבת,בבוקר,ביקרנו במכתש הקטן,והתמונות,הן כאן לפניכם.

לגלרית התמונות.

מנחם.