אלה אטלנטית.

  • מחבר:

האלה האטלנטית בת למשפחת האלות הצומחות בארץ ישראל. עיקר תפוצתה בצפון הארץ ובספר המדבר.

בעבר,מזג האוויר בהר הנגב היה גשום יותר וחלק מפאונה,דאז,כלל את האלה האטלנטית. עם הזמן הר הנגב התחמם והגשם בו התמעט. האלות האטלנטית שבהר הנגב,אני ראיתי אותן הערוץ עבדת ובבורות לוץ,הן שריד לימים הגשומים יותר בנגב ומעט העצים שנשארו פה נמצאים בסכנת הכחדה בעוד אלה שבצפון הארץ וספר המדבר נמצאות בסטאטוס של:”קרוב לסכנת הכחדה".

האלות האטלנטית שבבורות לוץ מתחילות את פריחת האביב שלהם,ובעת שביקרנו פה,בשישי האחרון,לא ניתן היה שלא להתרשם מיופיה ונכחותה של האלה האטלנטית במרחבי האתר.

ותמונות מעין העדשה של האלות האטלנטיות שבבורות לוץ,הן כאן לפניכם:

לגלרית התמונות.

מנחם.