You are currently viewing עמק השלום,נחל השופט יום 126 למלחמת ה 7 באוקטובר.

עמק השלום,נחל השופט יום 126 למלחמת ה 7 באוקטובר.

  • מחבר:

יום שישי ה 126 למלחמה. שבע וחצי בבוקר החניון של קניון שממנו יוצא שביל ההליכה בעמק השלום ריק מאדם ומכוניות סבורות חונות בו. במקום מרפסת תצפית אל עבר העמק. עמק השלום. ערפלי הבוקר עדיין חובקים להם את העמק משרים בו אווירת נינוחות המופרעת,מפעם לפעם,בשעון מנועי הסילון של מטוסי חיל האוויר העושים דרכם לעזה.עמק השלום ומעליו רעשי המלחמה.

אני אוהב את הישראלי המשקים קום ומבקר באתרי הטבע של הארץ הקסומה הזו. אלה,לכאורה,אנשים אחרים לגמרי מאותם ישראלים הפוקדים,את אותם אתרים,בשעות הבוקר המאוחרות הצהריים המוקדמות של ימי השישי.

בעודנו מתכללים דרכנו בקטע בוצי וטובעני במסלול ההליכה שבעמק הולך לפנינו זוג צעיר שהשאיר מאחוריו את ביתו על תכולתו ויושביו ויצא לעמק השלום לשעת איכות. כמונו מתכלל הזוג את דרכו במקטע הבוצי של העמק על מנת להימנע,ככל הניתן,מלמלא רגלים בבוץ דביק וטובעני. מפעם לפעם חולפת על פנינו דבוקת רוכבי אופניים כשהראשון מברך לשלום ומודיע שיש אחריו עוד כמה רוכבים והאחרון:גם הוא מברך לשלום מודה על שפינינו את הדרך ומכריז שהוא האחרון להפריע לנו ללכת במרכז השביל.

פה ושם כמה עצים פורשים את חופתם הנעטפת באחרוני ערפילי הבוקר משווה שלהם אווירה של רוגע ואופטימיות יחד עם יופי ייחודי האופייני לימי הבוקר הקרירים של חודש מרס.

מרבדים של כלניות בשלל צבעיהן מלווה אותנו מימין ומשמאל לשביל ההליכה. כמה מהן עוד אוצרות מעגלי הגשם שירד פה בלילה וכמה מהן מתחילות לפתוח את עלי הכותרת שלהן כמי שהתעורר לו זה עתה,מותח עצמותיו לקראת השמש העולה שמתחילה להפיץ את חומה הנעים – חום של בוקר חורפי,חום של ארץ ישראל היפה והקסומה עם שלל אנשי הבוקר שלה.

מבלי לתכנן את מהלכנו בשבילי העמק,אנחנו מוצאים עצמנו בשביל ההליכה לאורך נחל השופט. הגשם מילא את ערוצו במים שוצפים וקוצפים ובשביליו,עדין,מהלכים אנשי הבוקר יחד עם דבוקות של רוכבי אופניים. מפעם לפעם אנחנו עוצרים להזין את העיניים במפלוני נחל השופט וגם להנציח אותם בעדשת המצלמה.

כשסבנו את פנינו אל עבר החזרה מנחל השופט,לעמק השלום ולכסופה עצמה,השמש כבר עלתה ותפסה את מקומה במרום השמיים,ויחד איתה החלו לזרום לעמק אנשי הצהריים,רכובים על רכבי השטח/ליסינג בריוני הכביש שלמטיבי הלכת שבהם גם כלי משחית הנעים בשבילי העמק רומסים מהחי והצומח שבו.

עם השינוי בתאורת השמש,העלמות ערפלי הבוקר והכלניות שכבר פרסו את עלי הכותרת שלהם לקלוט את חומה של השמש,יחד עם כל זה משתנה ההרכב האנושי של עמק השלום,מאנשי הבוקר מסבירי הפנים ואוהבי הארץ לבריוני הכביש שמנהגים כאילו העמק הוא שלהם ובשבילם בלבד אלה שלא מתביישים לשלוח יד ולקטוף זר כלניות או לפרוש את חופת הפיקניק דווקא בלב שטיח הכלניות…

ערפליי הבוקר,כמו גם הכלניות המתעוררות ליום חדש וערוצו השוצף של נחל השופט,כל אלה הונצחו גם בעדשת המצלמה – והתמונות הן כאן לפניכם:

לגלרית התמונות – מפלים.

לגלרית התמונות – כלניות.

לגלרית התמונת – עצים.

מנחם.