You are currently viewing תל דור,היום השלושה עשר מלחמת ה – 7 באוקטובר.

תל דור,היום השלושה עשר מלחמת ה – 7 באוקטובר.

  • מחבר:

״כל שמאחר לפדות השבויים היכן שאפשר להקדים, כאילו שופך דמים״ שולחן ערוך, יורה דעה רנ״ב

יום שישי היום הארבע עשר למלחמה. בוקר,אנחנו יוצאים צפונה לחוף דור. באופק השמש מפציעה מבינות לעננים צובעת את השמיים באור הזהב שלה. להקת שקנאים עולה מולנו ומתחילה את מסעה דרומה במעוף מעורר השתהות.

במגרש החנייה של גן לאומי תל דור אנחנו עוצרים לקפה של בוקר,ובעודנו מתענגים על קפה מהביל,להקת שקנאים חולפת ממש מעל לראשינו ומייצרת מבנה תעופה שהולך ונבנה אט אט בעוד הם שמים את שק מקורם במגמה דרומה,מלווים בשאון מטוסי חיל האוויר ההולכים ושבים משדה הקרב.

העיר דור נמצאת ליד לגונה המוגנת מהים,מה שאפשר בניית נמל במקום. ראשית ההתיישבות בעיר מתוארך לברונזה התיכונה,העיר מיושבת גם בתקופת הברונזה המאוחרת,אך כוכבה כנמל דרך בתחילת תקופת הברזל אז היא נושבת על ידי הפיניקים ומשמשת כנמל הפיניקי הדרומי טרם התפשטותם לחופה הצפוני של אפריקה.

הפיניקים הם מעמי הכנענים הקדומים ששלטו במרחב של המזרח התיכון כבר מתקופת הברונזה הקדומה. בשל היותם מיושבים לחופו המזרחי של הים התיכון,התמחו הפיניקים בשיט ימים והפכו ליורדי הים הראשונים והמנוסים של העת העתיקה. הפיניקים,בתקופת הברזל,שלטו במסחר הימי,תחילה במזרח הים התיכון ובהמשך בחופיה הצפוניים של יבשת אפריקה.

מסחר מצריך תיעוד של הסחורות המועברות,יעדן מחירן וכו’. תיעוד מצריך כתב. הכתב הפיניקי הוא אביהן המוליד של הרבה שפות שמיות ובעיקר של העברית הקדומה,זו המהווה אביה המוליד של העברית בת זמננו.

העיר דור מגיעה לשיאה תחת השלטון הפיניקי,אך משאלה נעלמו ונטמעו בעמי האזור,המשיכה דור להיות עיר נמל החל מהפרסים,דרך הרומים ועד לתקופה הצלבנית. עם הגיעו של האיסלאם לאזורנו נעזבה העיר ולא נשבה עוד מעולם.

כשהבוקר כבר עלה,והחל חומו של יום,החלטנו לעזוב את דור ולחזור הביתה. בדרך,כשהפנים מערבה מולנו בתרמיקה של אוויר טיפסה אל על להקת חסידות ובערך במחצית הדרך למעלה חצתה אותן,ממזרח מערבה,להקת שקנאים שכנראה חיפשו ברכת דגים להשביע את רעבונם.

לאחר שהעיניים שבעו את חופה של דור ואת העיר עצמה,הגיע העת להשביע את עין עדשת המצלמה,והתמונות שנלקחו בחוף דור ובעיר דור ביומה הארבע עשר למלחמת השבעה באוקטובר 23,הן כאן לפניכם.

מנחם.