You are currently viewing גן לאומי גבעות הכורכר נס ציונה.

גן לאומי גבעות הכורכר נס ציונה.

  • מחבר:

בחלקה הצפון מערבי של נס ציונה,גובל בישובים בית עובד והישוב אירוס,נמצא הגן הלאומי גבעות הכורכר. שטחו של הגן הוא כ 800 דונם. מצבו הסטטוטורי של הגן מורכב משהו,שכן חלק מאדמותיו נמצאות בבעלות פרטית ובשל כך לא ניתן להכריז עליו כגן לאומי מבלי לפצות את בעלי הקרקעות. הגן כולו נמצא בשטחה המוניציפלי של נס ציונה.

מרבית הפרק חולש על גבעות כורכר ובו משולבים כשלוש מאות סוגי צמחים ועצים מהפאונה המדברית והים תיכונית וביניהם אירוס הארגמן,אירוס ארץ ישראלי עצי אורן ואיקליפטוס כמו גם צומח שנשתל מעשה ידי אדם.

המפנה הצפוני של השמורה שופע בצמחיה וביניהם אירוס הארגמן,אירוס ארץ ישראל,כלניות,רותם המדבר עצי אורן ואיקליפטוס,אם נמנה כמה מהם. המפנה הדרומי הפחות מוצל ופחות גשום והצמחייה היא מהבתה המדברית.

אירוס הארגמן הוא אירוס האנדמי לארץ ישראל,גדל בקרקעות חול חמרה וכורכר ונפוץ בין גדרה,נס ציונה ובית עובד בדרום ועד נתניה ועתלית בצפון. אירוס הארגמן הוא צמח מוגן והוא נמצא בסכנת הכחדה חמורה ובישראל סך 55 אוכלוסיות הפזורות בשטח שצוין לעיל.

במהלך השנים נעשו מספר ניסיונות להפשיר קרקעות לבנייה בתחומי הגן הלאומי. ביוני 2006 קבעה כבוד השופטת שרה סירוטה,ז"ל,מבית המשפט המחוזי תל אביב כי לא ניתן יהיה להפשיר קרקעות לבנייה בשטח הגן הלאומי בשל סיכון ערכי נוף וטבע בכלל ואירוס הארגמן בפרט.

בעלי הקרקעות ערערו לבית המשפט העליון ובאפריל 2008 דחה בית המשפט העליון את ערעורם.

עירית נס ציונה קבעה את גבולות הגן הלאומי ב 2014 ושנתיים אחר כך גידרה את הפרק במטרה למנוע כניסה של כלי רכב ממונעים וגרימת נזקים בשטח הפרק.

כדי להשלים את מעשיה ובעזרת השרה להגנת הסביבה,דאז,גילה גמליאל נחתם צו המגדיר את שטח הגן הלאומי כ"תחום מוגן" ובו לא מתאפשרת תנועת כלי רכב ממונעים הצו נכנס לתוקף ב 2021 ותקף גם היום. קבוצת מתנדבים בשם "שומרי הגבעות" משלימה את פעילות העירייה ומתחזקת את הגן לרבות ניקיון שיטחו ותחזוקה של שבילי ההליכה בו.

בשישי האחרון ביקרנו בגן הלאומי גבעות הכורכר ונהנינו מפריחת אירוס הארגמן,כלניות,חמציץ מצוי,לופית מצויה,רותם המדבר וכמה שיחי צבר הנושאים,עדיין,את פרי הסברס – ומקבץ מיצג של התמונות הן כאן לפניכם:

לגלרית התמונות.

מנחם.